Miljö

Vårt samhällsansvar startar i det egna grannskapet. Vi vill värna om det närproducerade som håller våra marker öppna och ger människorna möjlighet att värna om det ekologiska samspelet. Det lokala arbetet har gett upphov till fina berättelser, goda resultat och sällsamma möten mellan människor.  Vi vill handla från bönderna och tillverkare i närheten så det småländska hantverket och traditioner kan leva kvar.

Men att vara en god granne är också ett förhållningssätt till hela vår omvärld. Att inte slösa med resurser ger fler människor möjlighet att dela på lika villkor. Att minska sin miljöpåverkan är att ge de bästa förutsättningar för de som kommer efter oss. Vi vill vara ansvarsfulla och arbeta för en bättre värld i stort och smått. Vi kan inte göra allt. Men vi kan göra något. Det kan vi alla.