Alvesta

Mitt i vackra Småland i södra Sverige ligger Alvesta kommun. Tack vare sitt strategiska läge är centralorten Alvesta en viktigt järnvägsknut. Närheten till stambanan, Växjö flygplats och större riksvägar gör det enkelt att ta sig hit.

Kommunen är till ytan ett ”Sverige i miniatyr” – 8 mil lång och 2 mil bred – och består av gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Slätthög, Mistelås, Moheda, Härlöv, Lekaryd, Hjortsberga, Kvenneberga, Aringsås (Alvesta), Blädinge, Vislanda, Skatelöv och Västra Torsås utgjorde redan under medeltiden egna socknar. Sedan 1970-talet bildar de tillsammans Alvesta kommun.

Genom järnvägens utbyggnad blev de gamla byarna Aringsås och Alfvesta en knutpunkt som växte till ett mera stadsbetonat samhälle. De flesta av kommunens tätorter ligger utmed järnvägslinjer. Något som idag utgör grunden för Alvesta kommun som kommunikationernas kommun.