GDPR

Zigzag

Dataskyddspolicy (GDPR)

I och med den dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som trädde i kraft 25 maj 2018, förtydligar vi vilka rättigheter du har samt informerar om hur och varför vi sparar en del uppgifter om dig.

Har du frågor om Hotell Rådmannens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss på sofie@konferenscentrum.se

Genom att boka rum/lokal/tjänster hos oss godkänner du vår dataskyddspolicy och att vi behandlar dina personuppgifter.

Varför behöver vi dina uppgifter?

För att kunna fullfölja avtalet med dig behöver vi registrera vissa uppgifter. Detta görs bland annat för att vi ska kunna kontakta dig i fakturafrågor, din bokning, för att kunna uppdatera dig om viktiga frågor rörande Hotell Bellevues verksamhet och för att kunna styrka din identitet. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och vi samlar bara in de uppgifter vi har rätt att lagligen göra, via avtalet som ingåtts eller för andra berättigande intressen.

De uppgifter som kan komma att sparas om dig är:

Personinformation såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt organisationsnummer.

Betalningsinformation som exempelvis kortnummer och fakturainformation.

Historisk information såsom bokningshistorik samt varor och tjänster du köpt och detaljer kring dessa.

Vid bokning samtycker du till att vi sparar ovanstående uppgifter. Genom att kontakta oss kan du enkelt se dina uppgifter vi har registrerade om dig samt göra ändringar i dessa.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi rensar våra register från inaktiva gäster och företag minst var 36e månad, om vi inte längre behöver dessa för att fullfölja avtalet med dig eller andra enligt lag bestämda åtaganden.

För privatperson förstörs all information i pappersformat senast 24h efter avresa.

Mailadresser till dem som begärt att gå med i vårt nyhetsbrev och få erbjudanden från oss ligger kvar i registret tills dess att person ber om att få lämna.

Vem delas dina uppgifter med?

Vi är mycket noga med att inte sprida våra register till obehöriga. Vid de tillfällen vi behöver dela dina uppgifter med en leverantör, hostingföretag eller myndighet, säkerställer vi i den mån det är möjligt att dessa överförs och hanteras enligt GDPRs regelverk. Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till rättelse

Har vi felaktiga uppgifter om dig har du rätt att få dem korrigerade. Dina uppgifter kan du enkelt ändra via telefon (0472-44 800) eller via mail (info@hotelradmannen.se).

Rätt till radering

Inaktiva gäster och företag raderas normalt ur våra register efter 36 månader. Du kan begära att bli raderad tidigare än så. Om vi bedömer att vi inte längre behöver dina uppgifter för att fullfölja det tidigare avtalet med dig eller för att fullfölja andra lagstadgade åtaganden, kommer du raderas från vårt gästregister.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att begära ett utdrag av de uppgifter vi har sparade om dig. Vi kommer vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

 

radmannen