Hållbarhetsarbete

Zigzag

Vårt hotell är miljömärkt med Green Key

Green Key logga med text S

 

Du bor på ett hotell som belönats med den internationella miljömärkningen Green Key.
Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom Green Keys omfattande kriterier.

VÅRA ÅTAGANDEN

Här är exempel på våra åtaganden:

Vi använder 100% förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång.

Vi har tagit initiativ för att minska vattenförbrukningen.

Vi källsorterar och återvinner vårt och våra gästers

Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.

Våra gäster erbjuds ekologiska produkter på frukosten.

Vi jobbar mot minskat matsvinn.

Vi mäter årligen våra utsläpp av växthusgaser i syfte att minska vår klimatpåverkan.

 

VILL DU HJÄLPA OSS?

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan, vänligen:

Lämna återvinningsbara förpackningar och pant på rummet så källsorterar vi det åt

Använd din handduk en extra dag.

Vi byter dina lakan efter tre nätter. Meddela oss om du önskar byte av lakan mer sällan.

Häng ut dörrhängaren om rummet inte behöver städas varje dag om du stannar flera nätter.

Släck lampor, stäng av elektronik och dra laddare ur

Undvik att kasta mat genom att t.ex. inte ta mer mat än du orkar äta upp.

Res kollektivt, vårt hotell ligger endast 2 minuters promenad från stationen

OM GREEN KEY

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 65 länder. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns över 170 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Läs mer på www.greenkey.se och www.greenkey.global.

 

noah buscher enviroment